Čeština a audiovize: Co učit?

pondělí 14. 2. 2022, 17:00

V rámci Centra pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí proběhne startovací debata o propojování středoškolské výuky češtiny s výukou filmu a audiovizuality. S filmovou historičkou Terezou Cz Dvořákovou, filmovým teoretikem Radomírem D. Kokešem a středoškolským pedagogem Josefem Soukalem. Moderuje František A. Podhajský.

 

Je rok 2022. V čím dál větší míře komunikujeme a přijímáme informace vizuálně. Předplácíme si platformy, které nám přinášejí nejnovější audiovizuální obsah. Na základních a středních školách ale studenty učíme komunikovat jen jazykově a literárně. Proč? Už ve starém Řecku si Simónidés z Keu všiml, že báseň je obrazem, který mluví, a malba tichou poezií. To jsou některé z důvodů, proč bychom se o propojení češtiny s výukou filmu a audiovizuální komunikace měli začít bavit. Naše úvodní debata shrne, jak si v prosazování audiovize do školního kurikula zatím vedla tzv. filmová výchova a co si můžeme slibovat od probíhající revize rámcových vzdělávacích programů, hlavně ale nabídne filmová a audiovizuální témata, která do svých hodin mohou češtináři zapojit už nyní.

Na debatu naváže diskuse s učiteli, kteří se výuce filmu a audiovize na základních a středních školách již věnují, a kulatý stůl nad návrhem manifestu propagujícího propojení češtiny s výukou audiovizuální komunikace.

 

Tereza Czesany Dvořáková

Odborná asistentka na katedře filmových studií FF UK, vědecká pracovnice na AMU a radní Státního fondu kinematografie. Založila oddělení filmové výchovy v NFA, spoluzakládala a předsedala Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu, vedla výzkumný projekt Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích (2016–17), je autorkou řady metodických listů k filmům pro projekt CinEd a spoluautorkou tří knih pro děti o audiovizi: Jak vznikl film (2017), Jak se dělá film (2019), Co byla a je televize (2020). V současné době se podílí na projektu o postavení filmové výchovy na základních školách a gymnáziích.

 

Radomír D. Kokeš 

Odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU. Zkoumá dějiny stylu a vyprávění v české kinematografii, narativní taktiky hollywoodských filmů, povahu seriálových fikčních světů a tzv. spirálový narativ coby inovativní schéma populárního

vyprávění. Píše akademický blog Douglasovy poznámky (douglaskokes.blogspot.cz) a předsedá Brněnskému naratologickému kroužku. Vydal knihy Rozbor filmu (2015) a Světy na pokračování: Rozbor možností seriálového vyprávění (2016). Filmové dějiny a teorii několik let učil na středních školách.

 

 

 

Josef Soukal

Absolvoval obor čeština-dějepis na FF MU v Brně, učil deset let na ZŠ, od r. 1995 působí na Gymnáziu Ústavní v Praze. Vyvíjí řadu aktivit souvisejících zejména s výukou literatury ve škole: je autorem čítanek a učebnic pro různé stupně a typy škol, příležitostně publikuje

odborné a publicistické články s tématy školství a vzdělávání, je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura, předsedou sdružení Asociace češtinářů, pořádá literární pořady, píše verše pro děti, např. Jdou dva sloni pod jabloní(2017).

 

František A. Podhajský je vysokoškolský a středoškolský pedagog, estetik, literární vědec a naratolog, k vydání připravil kolektivní monografie o J. Fučíkovi a J. Haškovi.

 

Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí podpořil Fondy EHP a Norska.