Summoning Game Design

úterý 3. 10. 2023, 19:00
Pravidelný meetup herních dizajnérů s novým názvem Summoning Game Design vzniká ve spolupráci s Petrem Hofmanem (Studia Nových Médii FF UK) a Terezou Meinerovou (PřF UK). Více informací o programu brzy.

Pořádá Audiovizuální centrum v Kině Kavalírka. Podpořeno MKČR. 

 

Jak chutná gamejam?

Game jamy jsou skvělou příležitostí pro začátečníky i zkušené vývojáře, jak si vyzkoušet tvorbu her a získat cenné zkušenosti. Jaroslav Meloun, tvůrce hry FixFox, se podělí o to, jak game jamy pomohly jeho kariéře.

Na závěr si můžete takový malý gamejam vyzkoušet - vymyslíte ten nejoriginálnější nebo nejbizarnější herní koncept?

 

Jaroslav Meloun

Jaroslav Meloun je herní vývojář tělem i duší. V devadesátkách šoupnul do svého Atari první kazetu a v tu chvíli věděl, že chce hry nejen hrát, ale i vytvářet. Prošel si tvorbou mobilních, PC i konzolových indie her, a do Prahy přivedl i světový Global Game Jam. Od vydání své poslední hry FixFox se věnuje rodině a učí herní design na FAMU.

 

Teru

Tereza “Teru” Meinerová je převážně vědkyní v oboru antropologie s přesahem do testování software a her. Ráda hraje jak počítačové tak deskové hry a zajímá ji technické i umělecké pozadí her a software, proto se testování stalo jejím zájmem. V součastnosti pracuje na svém doktorátu a na zlepšení se v QA.

 

Hafi

Petr “Hafi” Hofman je herní designér a umělec (jeho stránka Hafi_art), který začal na menších herních projektech během studií na SNM při Univerzitě Karlově. Poslední dobou piluje zejména své umění i koncepty herního designu a zrovna se věnuje vývoji hry o mediální gramotnosti pro sít českých knihoven nesoucí název Dreamlike.

English:

 

How does a game jam taste?

Game jams are a great opportunity for beginners and experienced developers to try their hand at game development and gain valuable experience. Jaroslav Meloun, the creator of the game FixFox, will share how game jams helped his career.

At the end, you can try a little game jam yourself - who can come up with the most original or bizarre game concept?

 

Jaroslav Meloun

Jaroslav Meloun is a game developer to the core. In the early 90s, he popped his first cassette into his Atari, and in that instant, he realized that he wanted to not just play games, but create them. He ventured into indie game development across mobile, PC, and console platforms, and even brought the renowned Global Game Jam to Prague. Since the release of his latest game, FixFox, he has been focusing on his family and teaching game design at FAMU.

 

Teru

Tereza “Teru” Meinerová is mostly a scientis in the field of anthropology with overlap to software and game testing. She likes to play both video and board games and is interested in the technical and artistic background in software and games, which is why she picked testing as a hobby. Nowadays working on her doctorate and getting better in QA.

 

Hafi

Petr “Hafi” Hofman is a game designer and artist (check his Hafi_art page) who started developing small scale games at first during his studies of New media at Charles University. Nowadays, honing his art and designer skills and right now developing a game about media literacy for network of Czech libraries called Dreamlike.