Projekt Cinemini je světově unikátním projektem zaměřeným na předškolní mládež ve věku 3 až 6 let, které v této době prochází klíčovou vývojovou fází při níž hraje důležitou roli právě imaginace. Přesto existuje jen málo výchovných aktivit, které se na rozvoj audiovizuálního chápání u těchto dětí zaměřují. Projekt Cinemini klade apel na to, aby si děti již v útlém věku osvojily komunikaci a přemýšlení nad audiovizuálními díly, se kterými přichází do interakce na denní bázi. Původně holandsko-německý koncept Cinemini poprvé realizujeme v Česku v rámci programu Young Film Festu a vy u toho můžete být s námi.

Dětem promítneme krátké a netradičně pojaté filmy a rozvineme dialog nad jejich pocity a myšlenkami, čímž podporujeme jejich dětskou imaginaci. Právě obrazy a filmy děti díky své představivosti vnímají mnohem intenzivněji. S dětským entuziasmem dokáže projekt Cinemini taktně pracovat, udržet v dětech rezonující zážitek z filmů pomocí speciálně vyvinutých aktivit a rozvinout mezi dětmi vzájemnou interakci.

Chceme, aby si děti zvykly o filmech přemýšlet a mluvit, dokázaly pojmenovat své dojmy, ale rovněž i formální a obsahové prvky. Promítané snímky jsou vytipované z odlišných světových produkcí a kultur, které pracují s různorodým vizuálem či technikou a nejedná se vždy o snímky narativní, ale také abstraktní či experimentální.

Pracovní listy jsou podle německých metodik, které vznikly ve spolupráci s psychology, pedagogy a lektory, nahrazeny designem “hracích karet”. Odvážíte se s námi pod vedením zkušených lektorů zažít filmovou výchovu tak, jak tady ještě nebyla?

Program Cinemini je určený primárně pro děti ve věku 3 – 6 let v rámci školních skupin (středa 20.9. v Kině Kavalírka, pátek 22.9. v DOXu) a pro rodiče s dětmi (v sobotu 23.9. v DOXu). Více info na emailu edukace@kinokavalirka.cz nebo na telefonu 725 551 137 (Nikola Micajová). Těšíme se na vás.