Zlatý voči od 9. do 10. 9.

 

 

Festival Zlatý Voči každoročně pořádají studenti oboru Filmová studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Představuje širokou škálu audiovizuální tvorby studentů teoretických oborů napříč českými i zahraničními univerzitami. Cílem bohaté přehlídky je vyzdvihnout potenciál studentů filmové teorie, jejichž teoretický a historický základ napomáhá vytvářet osobitá díla, která si zaslouží pozornost širšího publika.

 

HARMONOGRAM 9. 9.:

14:30             Slavnostní zahájení festivalu

 

14:45             1. soutěžní promítací blok: Distance-Blízkost

Filmy v sekci DISTANCE→BLÍZKOST reflektují témata izolace, krize komunikace a chybějící intimity, jež se stala v posledních letech naším každodenním chlebem a inspirovala řadu amatérských filmových tvůrců. První film sekce s názvem 1325 kilometers 227 days je s nadhledem pojatý konverzační obraz dvou na kilometry vzdálených, ale blízkých lidí.  Černobílý dokumentární film 2020. A Diary of Isolation v několika obrazech ukáže tíživou samotu období pandemie. Palčivě bolestivý snímek Vacuum připomíná, že ani fyzická blízkost nás někdy k druhému nemůže přiblížit tak, jak bychom si přáli. Stains don’t show on black citlivým pohledem zachycuje vnitřní samotu, kterou můžeme prožívat i v obklopení přátel. Film Beer for Grandpa dojemným způsobem líčí rozloučení s našimi nejbližšími, které nemusí být vždy jen plné slz. Mrazivý snímek Dilemma nás přivádí do situace, kdy je za každou cenu potřeba se blízkosti toho druhého zbavit. Závěrečný snímek sekce Summer Solstice zachycuje těkavé momenty radosti a smutku jednoho krátkého letního vztahu.

 

16:00             Debata: Proměny filmového obrazu během pandemie (Adam Sedlák, Martin Douba, Sandra Baborovská, moderuje Jiří Anger)

 

18:00             2. soutěžní promítací blok: Supernova

Jestli ještě někomu nebylo jasné, že gender je sociální konstrukt, po zhlédnutí sekce SUPERNOVA už nebude pochybovat. Sedm vybraných filmů se ale nevěnuje jen tomuto tématu: spojuje je širší zájem o tělesnost, intimitu, vzpomínky, otázky sexuality a život mimo rámec zjednodušujících definicí. Neplodnost rodičů z pohledu již dospělého dítěte prozkoumává dokumentární snímek s fikčními prvky Lone Star State následovaný feministickou básní Flowers of Thorns, zasazenou do barevné divočiny Sardinie. V experimentálnější rovině se drží i Eyes and Horns, animovaný film zkoumající skrze mytickou postavu minotaura tělesnou hranici mezi mužským a ženským genderem. Atmosféru odlehčí komediální A Meeting after Sunset sledující muže řešícího svůj vzhled. Torches of Freedom skrze manipulaci s archivními záběry vypráví příběh muže, který vymyslel na konci dvacátých let dvacátého století titulní slogan pro cigarety Lucky Strike. S archivními materiály pracuje i INNESTI NERI E BIANCHI zkoumající život ženy od zrodu po smrt v západní kultuře. Sekci uzavírá genderově fluidní party banger Supernova o stárnoucím pařmenovi, který už úplně neví, jestli ještě někam zapadá.

 

19:00             3. soutěžní promítací blok: Homies

Krátké filmy ze sekce HOMIES představí výběr z tvorby českých a v Česku studujících autorů. Dokumentární film Johana Čapka a Jiřího Dostála Praha 25.01.2021 s odstupem zachycuje rytmus města a skrze perspektivu, která je pro běžného obyvatele Prahy netypická, přináší nový pohled na známá místa. Odstup se snaží najít také postava ve filmu Kateřiny Bouškové Pohovor, která se doslova snaží uniknout sobě samé a ukázat světu své „profesionální já“. Zatímco v hraném snímku Na souši Stanislava Pecháče nervózní hrdinka filmu skrývá více než sama sebe. Autobiografický snímek Dlouhá cesta Anastasie Serdyuk, který kombinuje archivní záběry, 3D animaci a dokumentární i hrané části, přináší pohled do historie autorčiny rodiny, ale také vznáší otázku spolehlivosti lidské paměti. Pásmo filmů uzavírá film Co děláme v zimě Alberta Pechmanna, který diváka vezme skrze vyprávění malého školáka na idylické dobrodružství v podobě zimního lyžařského kurzu, které narušuje kontrastní realita světa.

 

20:30             Hudba: Pan Fanky

 

23:00             DJ: Pudovkinova máma

 

 

HARMONOGRAM 10.9.:

14:15             Zahájení druhého dne

 

14:30             4. soutěžní promítací blok: Camera Obscura

Osm krátkých filmů ze soutěžní sekce CAMERA OBSCURA vás provede temnými zákoutími (nejen) našeho světa a ponurým podvědomím lidské mysli. V rozmanitém výběru se představí snímky propojující monstrózní a snové, nelidské a skutečné i temné a komické. Úvodní film Bedroom People posílá hlavní postavu na nepříjemný digitální výlet obsahem nalezeného USB disku. Voyeuristicky laděná intimní úvaha A Straight Story rozvíjí během cesty vlakem fabulace uvozené jedním ze snímků Davida Lynche. Styl slavného režiséra odráží i hororový Wailing Home, jenž připomene, že život se psím členem domácnosti není vždy plný radosti. V Lynchově duchu se ponese též film The First Few Moments of The First of January, který skrze digitální rozhraní odhalí snový svět protagonistky a její obavy z budoucnosti. Před apokalypsou varuje vizuálně vyladěný snímek Dry Water. Děsivý příběh čeká v detektivním thrilleru Cat & Mouse, kde se při střetnutí postaršího páru s nezvaným hostem naplno projeví, že největší monstrum v domě nepředstavují imaginární přízraky minulosti. U zvířecí tématiky zůstávají také poslední dva snímky – angažovaná dokumentární esej Pera Doesn't Know When His Wife Gave Birth, Let Alone A Hippo, upozorňující na necitlivé zacházení se zvířaty, a komediální objev letošního ročníku Below the Spleenicle oplývající růžovými kentaury a jinými kreaturami filozofujícími o lásce, společnosti a životě.

 

15:45             Debata: Reality-tv a covidový binge-watching (Irena Reifová, Elizaveta Nagibina, Šárka Gmiterková, Apolena Rychlíková, moderuje Jana Jedličková)

 

17:30             Herní historie: Úvod k mánii VR v 90. letech a konzoli Virtual Boy

 

18:00             5. soutěžní promítací blok: Audiovizuální eseje

Výběr audiovizuálních esejí, vzniklých pod vedením Jiřího Angera, spojuje zájem o hlubší pochopení kinematografie, stejně jako snaha o neobvyklý pohled. Eseje Laura Mulvey na prázdninách v Římě a Žena za socialismu představují feministický úhel pohledu: první pojednává o problematice male gaze, druhá o zdánlivě rovném přístupu minulého režimu k ženám a mužům. Téma nové optiky, kterou lze nahlížet historické okamžiky, představují Zpátky k troskám a Co s nimi. Úspěšné herecké kariéře Zendayi a fenoménu dětských hvězd se věnujeZen duše, o kulturní stopě jedné herečky němé éry pojednává Musidora. Materialitu filmu a jeho proměnu až na hranu destrukce experimentálně zkoumá esej Composting of Images/Images of Composting. O způsobu zobrazování objektu a jeho možné přitažlivosti a atraktivitě vypovídá Portrét ženy a Cítit dotek z dálky. Sekci nemilosrdně uzavírají Funny Games, které si neberou servítky a vydávají se až pod povrch naší fascinace lidským utrpením.

 

19:00             Nesoutěžní promítací blok: Far Out

V nesoutěžní sekci FAR OUT představujeme výběr těch nejbizarnějších, nejdivnějších, nebo snad nejnadčasovějších filmů, které nám letos tvůrci zaslali. První snímek Workshop sodhapal Charlie Chaplin versionpřináší indickou variaci na filmy Charlieho Chaplina. V následujícím filmu Bathroom Boy touží titulní hrdina alespoň na chvíli uniknout z vězení svého „taťky“. V psychedelickém hororu Narbhakshi řádí v ulicích temné síly a REMNANT (vOrg) přináší příběh opaskové spony drogového dealera. Flashback do doby pandemie poskytnou filmy SOLItudini, animák zobrazující lockdownové osamění, Abbracciami, v němž se protagonista musí vypořádat sám se sebou, a film The Apple-ing, který objasní, proč mámy vždy chtějí, abychom si do batůžku nezapomněli přibalit jablko. Filmovou přehlídku zakončíme roztomile bizarním snímkem The Sad Wizard, v němž se osamělý čaroděj pokusí pomocí magie získat zpátky svoji ztracenou lásku.

 

20:00             Vyhlášení cen, slavnostní zakončení festivalu

 

20:30             Kapela: StayJ

 

23:00             DJ Deleuze

 

Paralelní program

9. + 10. 9. Výstava: Skuliak Maniak a jeho svět Zbuling

10. 9. Herní historie: konzole Nintendo Virtual Boy